Pomiary Elektryczne Wrocław – Kompleksowa oferta

Wykonujemy kompleksowe usługi pomiarowe:

 • Pomiary pięcioletnie instalacji elektrycznych
 • Pomiary roczne instalacji elektrycznych
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego – coroczne
 • Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary wyłączników pożarowych – coroczne
 • Pomiary posadzek antystatycznych
 • Pomiary sprzętu dielektrycznego ( usługa z odbiorem od klienta)
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 oraz 3 fazowych
 • Przeglądy stacji transformatorowych

Zadzwoń i umów się na przegląd – określimy konieczny zakres dla Państwa nieruchomości Tel: 577 666 144